Udarna rupa na kolniku Riješeno

Nadležnost Nije navedeno | Završeno: 01.03.2022

Kategorija: Komunalni nered | Datum: 01.03.2022

Opis problema

Nakon rezanja asfalta i obavljenih radova, stvorila se udarna rupa na kolniku. Nalazi se točno kod kolnog izlaza kod župnog dvora.

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Pakrac.hr :: Odgovor

Navedena lokacija (prijekop) je privremeno sanirana od strane izvođača radova na aglomeraciji Pakrac-Lipik, te će se ubrzo ići u uređenje svih asfaltnin površina u gradu Pakracu sa drugim završnim slojem asfalta, tako da će lokacija biti kompletno sanirana, ako i cijeli grad.

Galerija :: Novo stanje