Neodržavana površina Obrada

Nadležnost Komunalni redar

Kategorija: Zapuštena zemljišta | Datum: 01.03.2022

Opis problema

Ovo bi trebao biti vidikovac. Sam vidikovac Tri križa promoviran je i putem turističke zajednice. Pogled koji je nekad možda i bio, sad ga više nema jer dugogodišnje raslinje sprječava pogled na dio Pakraca. Taj komad zemlje koji je neodržavan, nedaleko obiteljskih kuća je skupljalište divljih zivotinja radi neodržavanja. Turistička zajednica koja očito godinama nije reagirala da se to očisti kao i komunalni redar bi trebali napokon regirati i pobrinuti se da se to očisti!

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Pakrac.hr :: Odgovor

Izdan nalog Šumariji Pakrac kao vlasniku parcele da uredi površinu ispod spomenika TRI KRIŽA. DONOSIMO ODGOVOR ŠUMARIJE PAKRAC NA NAŠ NALOG: K.O.Pakrac,k.č.br. 2000/1,šuma Kalvarija-područje „TRI KRIŽA“-lokacija "Tri križa" nalazi se unutar katastarske čestice: 2000/1 k.o.Pakrac koja je u vlasništvu RH, a posjedovno se vodi kao šuma i u posjedu je Hrvatskih šuma, šumarije Pakrac. Navedenom česticom šumarija gospodari po Zakonu o šumama, jer se vodi kao šumsko zemljište i za informaciju lokalnom stanovništvu to nije zapuštena čestica. Zapuštene čestice jesu poljoprivredne čestice koje su u naravi obrasle šumskim drvećem pa ih treba privesti kulturi ,a ovdje se radi o šumi i normalno je da tamo i raste šumska vegetacija. Svako krčenje šuma bilo bi i protivno važećem Zakonu o šumama. Lijepi pozdrav. HŠ Damir Hasl,dipl.ing.šum. Upravitelj Šumarije Mobitel: +385(0)98 455 742 (VPN 42601) Telefon: +385(0)34 411 083 e-mail:damir.hasl@hrsume.hr Šumarija Pakrac Ulica križnog puta 20,34550,Pakrac web: www.hrsume.hr

Galerija :: Novo stanje