Odbačeni razni otpad u šumi Riješeno

Nadležnost Komunalni redar | Završeno: 22.02.2022

Kategorija: Komunalni nered | Datum: 22.02.2022

Opis problema

Opis nije unesen

Galerija :: Zatečeno stanje