Odlagalište Riješeno

Nadležnost Komunalni redar | Završeno: 14.01.2022

Kategorija: Komunalni nered | Datum: 14.01.2022

Opis problema

Razni otpad

Galerija :: Zatečeno stanje