Divlje odlagalište otpada kod Kraguja Riješeno

Nadležnost Komunalni redar | Završeno: 12.01.2022

Kategorija: Komunalni nered | Datum: 12.01.2022

Opis problema

Kod naselja Kraguj nalazi se divlje odlagalište otpada uz nerazvrstani put. Smeće se odlaže već više godina, a na fotografiji 2 se može uočiti i puna crna PVC vreća koja je još neraspadnuta i neoštećena uslijed atmosferskih utjecaja što je dokaz da na odlagalištu nije dugo odnosno da je recentna. Osim što se odlagalište nalazi uz nerazvrstani put oko 300-400 m od naselja Kraguj također se nalazi neposredno uz planinarsku stazu od Pakraca do planinarskog doma. Pokraj lokacije godišnje prođe i do 1000 planinara iz drugih krajeva zemlje. Za vrijeme održavanja Fokinog pohoda 17.12.2021. ovo odlagalište je vidjelo oko 100 ljudi. Kao mjesto koje nastoji poticati razne vidove turizma to nije slika koju posjetitelji trebaju pamtiti. Uz priložene fotografije nalazi se i snimak topografske karte na kojoj crvenim trokutićem označena lokacija.

Galerija :: Zatečeno stanje