Divlje odlagaliste Riješeno

Nadležnost Komunalni redar | Završeno: 13.01.2022

Kategorija: Komunalni nered | Datum: 12.01.2022

Opis problema

Razni otpad koji zagaduje prirodu(npr. gume i sl.)

Galerija :: Zatečeno stanje

moj|Pakrac.hr :: Odgovor

Nelegalna deponija je danas sanirana u cijelosti i na ovoj lokaciji više nema nezbrinutog otpada. Na istom mjestu biti će postavljene table o zabrani dovoženja otpada, a ovom prilikom molimo građane da se istog pridržavaju, te da se otpada rješavaju koristeći spremnike za odlaganje koje su dobili na kućne adrese ili odvoženjem krupnog otpada u dogovoru s Komunalcom d.o.o. Pakrac. Veće količine komunalnog otpada moguće je radnim danima odvesti i direktno na Crkvište.

Galerija :: Novo stanje